DISCLAIMER, PRIVACY EN COOKIES


SRVO betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van deze website. SRVO kan echter niet garanderen dat alle informatie juist en/of volkomen is, en/of blijft.

Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleent. SRVO is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van websites die via een externe link bezocht worden.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat SRVO de op of via deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen worden niet door de VO-academie gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

SRVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

SRVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website. SRVO behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of van andere derden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via: info@schoolleidersregistervo.nl

 

De privacyverklaring van SRVO is hier te vinden, de cookieverklaring van SRVO is hier te vinden.