Procesbegeleider NOVO
Bent u op zoek naar interventies die beweging creëren in een veranderproces? Wilt u meer eigenaarschap en pro-activiteit in uw team of project? Wilt u meer grip krijgen op de onderstroom in uw organisatie? Overweeg dan deel te nemen aan de opleiding tot NOVO-procesbegeleider. Veranderen of innoveren betekent afscheid nemen van oude routines, experimenteren met, volhouden en borgen van nieuwe routines. In de opleiding tot NOVO-procesbegeleider staan we stil bij wat organisaties, groepen mensen en individuen nodig hebben om te kunnen veranderen, hoe weerbarstig veranderingen kunnen zijn en wat kan bijdragen aan een duurzaam effect gericht op het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie. Het ultieme doel is dat de NOVO-procesbegeleider in de toekomst een verandering met vertrouwen kan ondersteunen met oog voor het resultaat en het proces. Iedere deelnemer is tijdens de opleiding betrokken bij een innovatie in de eigen organisatie zodat het geleerde direct toegepast kan worden; denk hierbij bv. aan de invoering van maatwerk in het primaire proces, handelingsgericht werken, meer zelfsturing in teams, het implementeren van een professionele leergemeenschap. Leren en werken gaan samen op! De NOVO-opleiding is bedoeld voor leidinggevenden en functionarissen die buiten de lijn betrokken zijn bij veranderingen. De afkorting NOVO staat voor Nederlandse Opleiding voor Veranderkunde en Organisatieontwikkeling.
Inschrijven bij opleider
Thema's

Inrichten van het (toekomstig) onderwijs,

Leiderschap,

Leiding geven aan verandering,

Persoonlijk leiderschap,

Regie en strategie,

Verbinding met de omgeving

Kosten
€ 5.785
Opleider
Stichting NOVO - LinQue Consult, KPZ
Niveau
Post HBO
Certificeringen
CEDEO, CPION, CRKBO
Studiebelasting
8 ECTS / 244 uur
Contactpersoon
Erica ter Wee
06-131 99 898
info@novo-procesbegeleider-phbo.nl
Inschrijven bij opleider